ซีเอ็นเอส เว็บคีเวิร์ด131 - Slider Revolution

สินค้ายอดนิยม

บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษา

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท ซี เอ็น เอส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 
         เป็นบริษัทที่ให้จำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบส่งกำลังสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามีคุณภาพชั้นนำระดับโลก ประกอบไปด้วย
       - VOITH  (เยอรมันนี) Fluid coupling ,U-Joint shaft ,IH Converter ,Safe set safety coupling , Hydralic pump 
       - Martin Engineering  (อเมริกา) Belt cleaner ,Air Cannon , Aporn seal , Impact bar ,Transpoint ,Dust Suppression
       - MINET , อุปกรณ์ต่อสายพาน Super Screw flexible splicing ,Evolution Super screw
       - TRU-TRAC Self tracking roller (แอฟริกาใต้),ลูกกลิ้งแก้ปัญหาเรื่องสายพานเอียง 
       - SUCO (เยอรมันนี) สวิทช์แรงดัน Pressure swithch ,Transmitter ,Transducer 
       - ESI (เยอรมันนี) อุปกรณ์แปลงสัญญาณTransmitter ,Transducer 
       - RINGFERDER,GERWAH , ECOLOC  (เยอรมันนี) อุปกรณ์ล็อคเพลา Locking assembly
       - ORIENTAL (อินเดีย) สายพานลำเลียง Belt cleaner
       - STS Fricton  (เยอรมัน) ชุดหุ้มพูลเลย์ด้วยเซรามิก Ceramic lagging pulley
       - ROLLENT  (เกาหลี) ลูกกลิ้งสำหรับสายพานอุตสาหกรรม Roller 
       - Tru-BeltFix (แอฟริกาใต้ )ยางสำหรับปะผิวสายพาน  Belt repair system
       - CUMI (อินเดีย) Wear & Corrosion Resistant
       - SLOT GREASE (อิตาลี) อุปกรณ์อัดจารบีอัตโนมัติ Refillable automatic lucricator 

บริษัท เอวีอี เซาท์อีสเอเซีย จำกัด
       เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าระบบสายพานลำเลียงในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม AVE Top chain conveyor


     
       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการจัดหาสินค้า และให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ บริษัทจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรรหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มารองรับการทำงานของลูกค้าทั้งในองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดย เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำระดับโลก 
     
      นอกจากการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขายโดยมีการให้ บริการที่รวดเร็วทันเวลาจะช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถดำเนินงาน ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีผลกระทบต่อ ธุรกิจ ขณะเดียว กันบริษัทยังคงยึดมั่นกับแนวทางการให้บริการด้วยความจริงใจทั้งก่อนการขายและหลังการขายมาโดยตลอด บริษัทจึงมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และความ สามารถพร้อมจะ ให้คำปรึกษาและบริการกับลูกค้า
     
      บุคลากรของบริษัท ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนของบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าเราจึงมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้กระบวนการทำงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลโดยเริ่มจากการทำงานเป็นทีมมีกระบวนการของการเรียนรู้ โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม และให้ความคิดเห็นโดยสามารถนำความรู้มาพัฒนางานและ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ลูกค้า และพันธมิตร

client-1
client-1
client-1
client-1
client-1
client-1
client-1