ซีเอ็นเอส เว็บคีเวิร์ด131 - Slider Revolution

สินค้ายอดนิยม

บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษา

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท ซี เอ็น เอส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

เป็นบริษัทที่ให้จำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบส่งกำลังสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามีคุณภาพชั้นนำระดับโลก ประกอบไปด้วย
 • VOITH (เยอรมันนี) Fluid coupling ,U-Joint shaft ,IH Converter ,Safe set safety coupling , Hydralic pump
 • Martin Engineering (อเมริกา) Belt cleaner ,Air Cannon , Aporn seal , Impact bar ,Transpoint ,Dust Suppression
 • MINET , อุปกรณ์ต่อสายพาน Super Screw flexible splicing ,Evolution Super screw
 • TRU-TRAC Self tracking roller (แอฟริกาใต้),ลูกกลิ้งแก้ปัญหาเรื่องสายพานเอียง
 • SUCO (เยอรมันนี) สวิทช์แรงดัน Pressure swithch ,Transmitter ,Transducer
 • ESI (เยอรมันนี) อุปกรณ์แปลงสัญญาณTransmitter ,Transducer
 • RINGFEDER,GERWAH , ECOLOC (เยอรมันนี) อุปกรณ์ล็อคเพลา Locking assembly
 • ORIENTAL (อินเดีย) สายพานลำเลียง Belt cleaner
 • STS Fricton (เยอรมัน) ชุดหุ้มพูลเลย์ด้วยเซรามิก Ceramic lagging pulley
 • ROLLENT (เกาหลี) ลูกกลิ้งสำหรับสายพานอุตสาหกรรม Roller
 • Tru-BeltFix (แอฟริกาใต้ )ยางสำหรับปะผิวสายพาน Belt repair system
 • CUMI (อินเดีย) Wear & Corrosion Resistant
 • SLOT GREASE (อิตาลี) อุปกรณ์อัดจารบีอัตโนมัติ Refillable automatic lucricator
 •   นอกจากการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขายโดยมีการให้ บริการที่รวดเร็วทันเวลาจะช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถดำเนินงาน ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีผลกระทบต่อ ธุรกิจ ขณะเดียว กันบริษัทยังคงยึดมั่นกับแนวทางการให้บริการด้วยความจริงใจทั้งก่อนการขายและหลังการขายมาโดยตลอด บริษัทจึงมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และความ สามารถพร้อมจะ ให้คำปรึกษาและบริการกับลูกค้า

     บุคลากรของบริษัท ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนของบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าเราจึงมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้กระบวนการทำงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลโดยเริ่มจากการทำงานเป็นทีมมีกระบวนการของการเรียนรู้ โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม และให้ความคิดเห็นโดยสามารถนำความรู้มาพัฒนางานและ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  พันธมิตร

  client-1
  client-1
  client-1
  client-1
  client-1
  client-1
  client-1