เกี่ยวกับเรา


บริษัท ซี เอ็น เอส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
 

เป็นบริษัทที่ให้จำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบส่งกำลังสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามีคุณภาพชั้นนำระดับโลก ประกอบไปด้วย

• VOITH (เยอรมันนี) Fluid coupling ,U-Joint shaft ,IH Converter ,Safe set safety coupling , Hydralic pump

• Martin Engineering (อเมริกา) Belt cleaner ,Air Cannon , Aporn seal , Impact bar ,Transpoint ,Dust Suppression

• MINET , อุปกรณ์ต่อสายพาน Super Screw flexible splicing ,Evolution Super screw

• TRU-TRAC Self tracking roller (แอฟริกาใต้),ลูกกลิ้งแก้ปัญหาเรื่องสายพานเอียง

• SUCO (เยอรมันนี) สวิทช์แรงดัน Pressure swithch ,Transmitter ,Transducer

• ESI (เยอรมันนี) อุปกรณ์แปลงสัญญาณTransmitter ,Transducer

• RINGFEDER,GERWAH , ECOLOC (เยอรมันนี) อุปกรณ์ล็อคเพลา Locking assembly

• ORIENTAL (อินเดีย) สายพานลำเลียง Belt cleaner

• STS Fricton (เยอรมัน) ชุดหุ้มพูลเลย์ด้วยเซรามิก Ceramic lagging pulley

• ROLLENT (เกาหลี) ลูกกลิ้งสำหรับสายพานอุตสาหกรรม Roller

• Tru-BeltFix (แอฟริกาใต้ )ยางสำหรับปะผิวสายพาน Belt repair system

• CUMI (อินเดีย) Wear & Corrosion Resistant

• SLOT GREASE (อิตาลี) อุปกรณ์อัดจารบีอัตโนมัติ Refillable automatic lucricator


 

นอกจากการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขายโดยมีการให้ บริการที่รวดเร็วทันเวลาจะช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถดำเนินงาน ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีผลกระทบต่อ ธุรกิจ ขณะเดียว กันบริษัทยังคงยึดมั่นกับแนวทางการให้บริการด้วยความจริงใจทั้งก่อนการขายและหลังการขายมาโดยตลอด บริษัทจึงมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และความ สามารถพร้อมจะ ให้คำปรึกษาและบริการกับลูกค้า

บุคลากรของบริษัท ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนของบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าเราจึงมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้กระบวนการทำงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลโดยเริ่มจากการทำงานเป็นทีมมีกระบวนการของการเรียนรู้ โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม และให้ความคิดเห็นโดยสามารถนำความรู้มาพัฒนางานและ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา