สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   37  
2 Jan 2021   14  
3 Jan 2021   17  
4 Jan 2021   22  
5 Jan 2021   23  
6 Jan 2021   38  
7 Jan 2021   32  
8 Jan 2021   37  
9 Jan 2021   13  
10 Jan 2021   34  
11 Jan 2021   26  
12 Jan 2021   46  
13 Jan 2021   39  
14 Jan 2021   32  
15 Jan 2021   47  
16 Jan 2021   28  
17 Jan 2021   18  
18 Jan 2021   9  
19 Jan 2021   27  
20 Jan 2021   32  
21 Jan 2021   29  
22 Jan 2021   28  
23 Jan 2021   17  
24 Jan 2021   9  
25 Jan 2021   24  
26 Jan 2021   19  
27 Jan 2021   25  
28 Jan 2021   22  
29 Jan 2021   16  
30 Jan 2021   14  
31 Jan 2021   26