สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   28  
2 Apr 2021   44  
3 Apr 2021   27  
4 Apr 2021   24  
5 Apr 2021   30  
6 Apr 2021   23  
7 Apr 2021   28  
8 Apr 2021   41  
9 Apr 2021   31  
10 Apr 2021   29  
11 Apr 2021   28  
12 Apr 2021   30  
13 Apr 2021   22  
14 Apr 2021   35  
15 Apr 2021   23  
16 Apr 2021   20  
17 Apr 2021   17  
18 Apr 2021   29  
19 Apr 2021   24  
20 Apr 2021   19  
21 Apr 2021   31  
22 Apr 2021   35  
23 Apr 2021   32  
24 Apr 2021   22  
25 Apr 2021   21  
26 Apr 2021   33  
27 Apr 2021   36  
28 Apr 2021   37  
29 Apr 2021   27  
30 Apr 2021   51