สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2021   29  
2 Aug 2021   33  
3 Aug 2021   37  
4 Aug 2021   36  
5 Aug 2021   52  
6 Aug 2021   45  
7 Aug 2021   36  
8 Aug 2021   48  
9 Aug 2021   95  
10 Aug 2021   34  
11 Aug 2021   66  
12 Aug 2021   43  
13 Aug 2021   36  
14 Aug 2021   21  
15 Aug 2021   24  
16 Aug 2021   38  
17 Aug 2021   728  
18 Aug 2021   241  
19 Aug 2021   161  
20 Aug 2021   130  
21 Aug 2021   128  
22 Aug 2021   125  
23 Aug 2021   159  
24 Aug 2021   118  
25 Aug 2021   147  
26 Aug 2021   207  
27 Aug 2021   115  
28 Aug 2021   72  
29 Aug 2021   88  
30 Aug 2021   68  
31 Aug 2021   35