สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   22  
2 Sep 2021   28  
3 Sep 2021   28  
4 Sep 2021   26  
5 Sep 2021   18  
6 Sep 2021   24  
7 Sep 2021   35  
8 Sep 2021   39  
9 Sep 2021   180  
10 Sep 2021   114  
11 Sep 2021   38  
12 Sep 2021   56  
13 Sep 2021   47  
14 Sep 2021   31  
15 Sep 2021   27  
16 Sep 2021   30  
17 Sep 2021   22  
18 Sep 2021   0  
19 Sep 2021   0  
20 Sep 2021   0  
21 Sep 2021   0  
22 Sep 2021   0  
23 Sep 2021   0  
24 Sep 2021   0  
25 Sep 2021   0  
26 Sep 2021   0  
27 Sep 2021   0  
28 Sep 2021   0  
29 Sep 2021   0  
30 Sep 2021   0