สมัครงาน

สมัครงาน

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้จำหน่ายและบริการ สินค้า เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกแขนงทาง บริษัทมีความยินดีตอนรับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น รักงานขาย มาร่วมงาน และก้าวหน้าไปด้วยกัน

รายละเอียดสมัครงานโดยย่อของตำแหน่งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดสมัครงานโดยย่อของตำแหน่งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม